ေဒတာအရြယ္အစား 0.73MB

သားဖြားမီးယပ္ဆိုင္ရာ အေမး+အေျဖ

ေရးသားသူေအးကမာၻေဒါက္တာခ်စ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စာေရးသူသည္ ၁၉၈၄ – ၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးတက္ၠသိုလ္ (၂)
မဂၤလာဒံုမွ ေဆးပညာဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ လုပ္သက္ႏွစ္ (၃၀)အတြင္း
အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါအေၾကာင္း အေသးစိတ္လိုတိုရွင္း
အေမး အေျဖပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ GOOD HEALTH ဂ်ာနယ္ႏွင့္
HEALTH CARE ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါး
ေရးသာ႐ံုသာမက ႏိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ FIRST WEEKLY, DEMOCRACY
ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးေရး၍လည္းေကာင္း၊
ေန႔စဥ္သတင္းစာျဖစ္ေသာ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာတြင္ ရံဖန္ရံခါ ေဆာင္းပါး
မ်ား အဆက္မျပတ္ ေရးသားလ်က္ရွိပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 6th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။