လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 19.65MB

သာယာ၀တီေထာင္မွငရဲခန္းမ်ား

ေရးသားသူေက်ာ္ျမသန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သာယာ၀တီေထာင္မွငရဲခန္းမ်ား
စာေရးသူ ဆရာ ေက်ာ္ျမသန္းသည္ ေထာင္တြင္း၀တၳဳမ်ားေရးသားျခင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္ၿပီး သာယာ၀တီေထာင္သို႔ေရာက္ေသာအခါတြင္ ေထာင္တြင္းမွရက္စက္မႈမ်ားကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ေရးထားေသာ ႏိူင္ငံေရးေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္မွန္၀တၳဳျဖစ္သည္။ စာေပဆုရခဲ့ေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။