ေဒတာအရြယ္အစား 7.22MB

သဘာ၀ေလာက သုတအျဖာျဖာ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒါ၀င္က တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ယူဆခ်က္ သီအိုရီေတြကို
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့အခါမွာ
သူတို႔ရဲ႕ ဖန္တီးမႈကို ေျပာခဲ့တယ္။
ဒါကို လက္ခံတယ္၊ သေဘာတူတယ္
ဆိုတာမ်ဳိး မရခင္အထိ အခ်ိန္ယူခဲ့ရတဲ့
ကာလေတြလည္း ရွိခဲ့တာေပါ့။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 180 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။