လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.39MB

လူႏွင့္အလုပ္

ေရးသားသူပီမိုးနင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အၾကံႀကီးမွ ႀကီးျမင့္၏။ အၾကံေသးလွ်င္ ေသးသိမ္၏။
အၾကံႀကီးဖုိ႔ရန္အတြက္ လြန္စြာၪဏ္ႀကီးဖို႔မလုိ။ အလုပ္ႀကီး အကိုင္
ႀကီး လုပ္သူတို႔သည္ ၪဏ္ထူးသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမွတ္သညာမ်ားျခင္း၊
မ်က္စိႏွင့္နားကို ပြင့္စြာထားျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းေကာင္းျခင္း၊ အက်ဳိးအျပစ္
ကို ဆင္ျခင္၍ အရွည္ကိုျမင္တတ္ျခင္းသာ လုိရင္းျဖစ္၏။ ေငြကိုသာလွ်င္ မ႐ႈ
ရ။ ေငြမွသာ အျမတ္အစြန္း အဖုိးအခဟု မထင္ရ။ တစ္စုံတစ္ရာကို လုပ္ရာ
၌ ေငြထက္အဖုိးတန္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားေတြ မ်ားစြာ ရွိေလသည္။ ဂုဏ္သတင္း၊
အေပါင္းအသင္း၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အျမင္၊ ကိုယ္ေတြ႕အတတ္၊ အဆက္အသြယ္
တို႔သည္ အဖုိးအခမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ထုိအခ်က္ကို မသိမျမင္၊ ေငြျဖဴ
ျဖဴကေလးကိုသာ ျမင္သူတို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ျခင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ဖုိ႔ခက္ေလ
သည္။ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ရာ၌ ေငြထက္ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ လမ္းအခြင့္
ေတြကို ရႏုိင္ေလသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 5th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အျခား
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။