ေဒတာအရြယ္အစား 3.07MB

လူေတြရဲ႕အက်ဳိးကို ေရွးရႈၿပီးေရးတဲ့ ျမန္မာသမိုင္း ၂၀၀၃ စာစု

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သမိုင္းသုေတသနပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း (၁၉၂၃-
၂၀၀၅)ရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေရးသားခဲ့တဲ့ စာတမ္းေတြ၊
ေဆာင္းပါးေတြကို စုစည္းစီစဥ္ ထုတ္ေ၀ဖို႔ သင့္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အေလ်ာက္
သူ႔ရဲ႕စာမူေတြကို ႏွစ္အလိုက္ စာစုစာရင္းေတြကတစ္ဆင့္ စံုလင္ႏိုင္သမွ်
စံုလင္ေအာင္ စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားရရွိၿပီး တခ်ဳိ႔လည္း
ဆက္ၿပီးရွာေဖြဖို႔ က်န္ေနေသးတာေပါ့။
စၿပီးထုတ္ေတာ့မယ္လို႔ စီစဥ္တဲ့အခါက်မွ စာမူအားလံုး ေကာက္သင္း
မေကာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ
တူေတြ စုထုတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ မမွီတဲ့ပန္း လွမ္း
ခ်င္တယ္ပဲဆိုဆို စီစဥ္သူမ်ားရဲ႕ စိတ္သေဘာထားက အားလံုးျပည့္စံုမွ
လုပ္ၾကဖို႔ဆိုရင္ မလုပ္ျဖစ္ၾကတာ၊ စိတ္ကူးေတြ ေလထဲလြင့္သြားတာ ျဖစ္
တတ္လြန္းေတာ့ ဒီအဆင့္မွာပဲ ဒီအလုပ္ကို ႏိုင္သေရြ႕က စလိုက္ခ်င္ၾကၿပီ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။