ေဒတာအရြယ္အစား 9.87MB

လူသားအက်ဳိးေဆာင္ ပရဟိတသမား ဟင္နရီဒူးနန္႔

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဟင္နရီဒူးနန္႔သည္ ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ကုိ ထူေထာင္ခဲ့
သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏုိဘယ္ဆုကုိ ပထမဦးဆုံး ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူျဖစ္သည္။
၁၈၆၄ ဂ်နီဗာကြန္ဗန္းရွင္းသည္ သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားကုိ အေျခခံခဲ့
သည္။ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုံးႏုိဘယ္ဆုကုိ ဖရက္ဒရစ္ပက္ေဆး
ႏွင့္အတူ လက္ခံရရွိခဲ့ရာ သူသည္ ပထမဦးဆုံးႏုိဘယ္ဆုရ ဆြစ္ဇာလန္
လူမ်ဳိးျဖစ္လာသည္။
ဟင္နရီဒူးနန္႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ
အီတလီကုိ ခရီးထြက္ခဲ့ရ၏။ ေခတ္သစ္အီတလီတြင္ ဆုိဖာရီႏုိတုိက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားအၿပီး စစ္ပြဲျမင္ကြင္းကုိ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စိတ္ထိခိုက္
ဖြယ္ ဆုိဖာရီႏုိတုိက္ပြဲကုိ သူသည္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ထုိအေတြ႕
အၾကံဳမ်ားကုိ စာအုပ္ေရးသည္။ ထုိစာအုပ္မွာ “ဆုိဖာရီႏုိ အမွတ္တရ”
ဆုိေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဆုိဖာရီႏုိ အေတြ႕အၾကံဳမွတစ္ဆင့္ သူသည္
ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ကုိ ဖန္တီးရန္ စိတ္ကူးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။