ေဒတာအရြယ္အစား 1.73MB

လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ၊ ဇြဲရွိပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒီစာအုပ္ကို ကေလးေတြ ရင္းႏွီးၿပိးသားျဖစ္ခဲ့ရင္
ဤစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရည္ညြန္းေပးပါ။ အသစ္အဆန္းေတြကို
စမ္းသပ္၊ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရာမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ ျပႆနာအခက္အခဲေတြကို
မဆုတ္မနစ္ေသာဇြဲျဖင့္ အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ႏို္င္တဲ့သေဘာ၊
ဘယ္အရာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ကာလၾကာတဲ့အထိ
စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ့သေဘာကို
ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထားေပးပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။