ေဒတာအရြယ္အစား 0.43MB

ရႈပ္ေသာေလတံခြန္ႏွင့္ စံ၀မိေမွး ၀တၳဳတိုမ်ား

ေရးသားသူဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

“ဥၾသ ဥၾသ”
အသံသာယာေသာ ငွက္နက္ေၾကာသည္ တေပါင္းလေရာက္မွ
စတင္တြန္ေၾကာ္စၿမဲပါကုိ၊ ယခု တန္ေဆာင္မုန္းလႀကီးမွာ လာေရာက္
ျမည္တမ္းေနသည္။
“ဥၾသ ဥၾသ”
ေငြအိုးသည္ ေမာ့ၾကည့္၏။ တိမ္ျဖဴတစ္ဆုပ္သာရွိေသာ အျပာ
ေရာင္ လြင္ျပင္ႀကီးထဲသို႔ ေလတံခြန္တစ္ခုတက္လာသည္။ ပန္းဖြားေတြ
တလြင့္လြင့္ျဖင့္ မိန္းမျမတ္ႏွယ္ ဣေျႏ္ၵရွိလြန္းသည္။ ေလတံခြန္ တစ္ခုလံုး
မွာ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ ပန္းဖြားေတြမွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္
ရာ ေလသင့္၍ တဖြားဖြားလြင့္ေနပံုမွာ က်က္သေရ ရွိလွသည္။
ဣေျႏ္ၵရေသာ ေလတံခြန္သည္ သည္တုိင္းမေန ပန္းဖြားႏွစ္ဖက္
တလြင့္လြင့္ေ၀လူလ်က္ ထန္းတစ္ျပန္ခြဲမွ်အထိ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ တက္သြား
သည္။ သို႔စဥ္တြင္ ပန္းဖြားမပါေသာ ကုလားစြန္ တက္လာသည္။
အၿငိမ္မေန၊ ဣေျႏ္ၵမရ၊ ေထာင္တက္သြားလိုက္၊ ထုိးဆင္းသြားလိုက္ျဖင့္
တေရြ႕ေရြ႕တက္ေနစဥ္ တစ္ခ်က္ထိုးဆင္းရာက ထန္းလက္ေတြကို ၀င္တုိး
သည္။
“သြားၿပီ”
စြန္သာမက စြန္ႀကိဳးေပ တစ္ရာခန္႔ပါ ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီ။ သို႔တေစ
သူ႔အလ်င္က တက္လာေသာ ျမန္မာစြန္ေလတံခြန္မွာမူ ပန္းဖြားေတြ
တေ၀ေ၀ျဖင့္ ျငိမ္သက္ေနသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။