လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 36.07MB

ရသာထူးျခားအေရွ႕တိုင္းဟင္းလ်ာမ်ား

ေရးသားသူEVY'S Kitchen

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ငယ္စဥ္ကတည္းက ဟင္းလ်ာအဆန္းမ်ား စမ္းသပ္ခ်က္ျပဳတ္ ျခင္းကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ေပမယ့္ မုန္႔ဖုတ္ျခင္း၊ ဟင္းခ်က္ျခင္းမ်ားနဲ႔ တကယ္တမ္း
စတင္ထိေတြ႕ခဲ႔တာကေတာ့ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ပါ။ ေက်ာင္းတက္ခဲ့စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္
လံုး မီးဖိုေခ်ာင္သိပ္မဝင္ျဖစ္ခဲ့ဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ ငယ္စဥ္က စိတ္ဝင္စားခဲ့တဲ့ ဝါသနာကို ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။