လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.64MB

ရခုိင္မင္းသမီးဧခ်င္း

ေရးသားသူအဒူမင္းညဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေမြအႏွစ္ေပါႂကြြယ္၀လွေသာ ျမန္မာစာေပတြင္ ကဗ်ာေရးနည္းသက္သက္ မွတ္တမ္းျပဳၾကသည္ပင္ ၆၇ မ်ဳိးအထိ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ စကားေျပအေရးအသားမ်ဳိးျဖစ္သည္႕ ကြက္စိပ္ကဲ့သို႔စာမ်ဳိး၊ ေမတၱာစာကဲ့သို႔စာမ်ဳိး၊ ၀တၳဳအေရးအသား၊ ေမာ္ကြန္းအေရးအသား၊ မွတ္တမ္းအေရးအသား၊
ျဖတ္ထံုးအေရးအသား၊ ဋီကာအေရးအသား၊ ဆံုးမစာအေရးအသား၊ က်မ္းစာအေရးအသားႏွင့္ ျပဇာတ္အေရးအသားတို့လည္း ေခတ္အေလ်ာက္ သူ့မူသူ့ဟန္ႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ရွိခဲ႕ဖူးရာ ယခုကဲ့သို႔ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ၏ ၁၇ ျပည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယခင္ထုတ္ေ၀ၿပီး စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာအုပ္မ်ားမွအပျဖစ္ေသာ ဂႏၳ၀င္ ၁၇ အုပ္ကို အမွတ္တရ ေရြးထုတ္ စီစဥ္လိုက္ပါသည္။ အေရးအဖြဲ႔မ်ဳိးစံုကို အေတာ္အတန္ စုစည္းေလ့လာ သိမ္းဆည္းႏိုင္ၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။