လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.67MB

ယမ္းေငြ႕တလူလူႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား

ေရးသားသူရဲေခါင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ၾကဴေတာ၀ရြာကေလးသည္ အဇဋာေအာက္၌ ျပံဳးေနသေယာင္ေယာင္ …
ဇီဇ၀ါပန္းရနံ႔ကေလးမ်ား ေမႊးေနသည္။ ေလေအးသည္ တသုန္သုန္
ေသြးေနပါသည္။
““ဟုိေကာင္မေတာ့ ေနာက္လ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မဟဲ့””
““ဘယ္သူလဲ ေငြရီ””
““ျမေသြးေလ၊ ထြန္းေ၀နဲ႔ေပါ့””
ေရခပ္လာၾကေသာ အပ်ိဳကေလးတစ္စုသည္ ေရငင္လ်က္ စကားဆို
ေနၾကသည္။
““ေအးကြာ၊ ေပါက္စေတြကျဖင့္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ စြံသြား
လုိက္ၾကတာ…တုိ႔မ်ားျဖင့္ အသက္ပဲသံုးဆယ္ရွိၿပီ လင္ကေလးတစ္ေယာက္မွ်
ေကာက္မရေသးဘူး””
““အိုေတာ္ … မေရႊစုက ဒီတစ္သက္ အပ်ိဳႀကီးပဲလုပ္ပါေတာ့။ စြံမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါထက္ ျမေသြးေနာက္ စြံမယ့္တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္သူလဲ သိလား””
““ဆိုစမ္းပါဦး””
““ႏွင္းႏုေပါ့၊ ကုိေထြးညိဳနဲ႕””

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။