ေဒတာအရြယ္အစား 1.28MB

မွန္ ၏ ေမွာင္ရိပ္

ေရးသားသူၾကည္ေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စိုးကို ပထမဆံုးေတြ႕ေတာ့ တစ္ညေနဦး ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား
အနားမွာ ျဖစ္၏။ ခိုင္တစ္ေယာက္တည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ ေလွ်ာက္လာၿပီး လမ္းေဘး
ဆိုင္မ်ားက သိပ္ကိုအဖိုးမတန္၊ အသံုးမက်ေသာ ပစ္ၥည္းကေလးမ်ား စိတ္ကူးမရွိဘဲ
ၾကံဳသလို၀ယ္ဖို႔ အသင့္ရွိေလ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ စာအုပ္ေဟာင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိ
ရတတ္၏။ မၾကာခဏပင္ ကေလးကစားစရာကေလးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၾကည့္မိ
တတ္၏။ တစ္ခါတေလ အမ်ားအျပား၀ယ္မိၿပီး ထားစရာေနရာမရွိ ျပတင္းေပါင္
ေပၚ၊ စာအုပ္စင္ေပၚ၊ အ၀တ္ဗီ႐ိုေပၚ ထိုင္ေနၾကကာ ဖုန္တင္ေနတတ္သည္။ တျဖည္း
ျဖည္းမ်ားလာလွ်င္ ကေလးေဆး႐ံုသို႔ လွဴပစ္ရတတ္သည္။
ထိုမည္မည္ရရေျပာစရာမရွိေသာ တစ္ညေနဦးမွာ ေက်ာင္းေစာေစာၿပီးသည္
ႏွင့္ တက္ၠသိုလ္အရိပ္မွခြာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕လယ္သို႔ ေရာက္လာသည္တြင္ စိုးႏွင့္ ေတြ႕သည္။
စိုးက ျဗဳန္းခနဲ ခိုင္ အနားေရာက္လာၿပီး-
“ခိုင္ မဟုတ္လား” လို႔ေမးသည္။ သူ ခိုင့္ကို သိေနၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး
နာမည္ တစ္လံုးတည္းေခၚသည္ကို သတိထားမိ၏။ အမႈမထားလွဘဲ
ရယ္ခ်င္သလိုလို ရွိ ေသာ္လည္း …

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။