လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.35MB

မုဆိုးရြက္ေပတလူ ေတာလံုးဆူ

ေရးသားသူဇင္ေအာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒိုင္းေယာင့္၊ ဒိုင္းေယာင့္ ဟူေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ ႏွစ္လံုးျပဴး ႐ုိင္ဖယ္မွ
ဘယ္က်ည္ ညာက်ည္ ႏွစ္လံုးဆင့္၍ ေဆာ္ထည့္လိုက္သည့္ခဏ၌
ကၽြန္ေတာ္၏ေသြးေသာက္ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားေျခာက္ေယာက္ကလည္း
ႂကြေသာစိတ္မာန္ကို ဘယ္လိုမွ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ သူတို႔၏
ေမာ္ဇာ႐ိုင္ဖယ္၊ ၀င္ခ်က္စတာ႐ိုင္ဖယ္၊ မက္ဂနမ္႐ိုင္ဖယ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္
တည္း ပစ္ေဖာက္ၾကပါေလ၏။
ေနရာကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ညြန္႔ရပ္ကြက္ ၁၀၆ လမ္းအတြင္းရွိ
ကၽြန္ေတာ့္အိမ္တြင္း၌ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ကလို ေသနတ္ေတြ အရမ္း
ပစ္ေဖာက္လိုက္သည့္အတြက္ တစ္လမ္းလံုး တစ္ရပ္ကြက္လံုး ထိတ္လန္႔
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားၿပီးသကာလ ေျခလွမ္းေပါင္းခုနစ္ရာမွ်သာေ၀းေသာ
ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းကလည္း အေျပးအလႊားေရာက္လာကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လူစြမ္းေကာင္း သူရဲေကာင္းႀကီးခုနစ္ေယာက္အား အေရးယူဖမ္းဆီးေတာ့
ေပမည္။ သို႔ေပမင့္တဲ့။ အဲ၊ သို႔ေပမင့္ တဲ့။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။