လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 102.27MB

မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား

ေရးသားသူMario Win Zaw

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒီစာအုပ္ထဲမွာဆိုရင္ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ားႏွင့္တကြ ခ်က္ျပဳတ္ဝါသနာရွင္ေလးမ်ား သိသင့္ သိထိုက္ေသာ ဗဟုသုတသီအိုရီမ်ားကိုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။