လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.48MB

မင္းလက္၀ဲေနာ္ရထာ

ေရးသားသူျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္းသည္ စာဆိုေတာ္အထိမ္းအမွတ္
ပြဲႀကီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းပင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အထိမ္းအမွတ္
အခမ္းအနား က်င္းပ႐ံုသာမဟုတ္၊ စာဆိုေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳ
စာအုပ္လည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေသာ စာဆိုေတာ္ပူေဇာ္ပြဲကို
စာေပေလာကတစ္ခုလံုးတြင္ မည္သည့္စာေပအသင္းအဖြဲ႕ကမွ် မလုပ္
ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ဤ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္းတစ္ခုတည္းက
သာလွ်င္ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္း၏ အထိမ္း
အမွတ္မ်ားကို စာရင္းတိုးခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပသင့္ေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္းကို ၁၃၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊
နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ
၁၅ ႏွစ္တုိင္ ေပါက္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
၁၃၂၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ အႏုပညာေလာက
အမွတ္(၁)ကို ထုတ္ေ၀သည္။ ၁၃၂၃ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္
အႏုပညာေလာက အမွတ္(၂)ကို ထုတ္ေ၀သည္။
၁၃၂၄ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလတြင္ ၀တုိ႔႒ာနီကို ထုတ္ေ၀
သည္။ ၁၃၂၆ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လတြင္ လယ္တီပ႑ိတစာအုပ္ကို
ထုတ္ေ၀သည္။ လယ္တီပ႑ိတ ဆရာဦးေမာင္ႀကီး ကြယ္လြန္သည့္
၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္သည္။
၁၃၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လတြင္ အႏုပညာေလာက
အမွတ္(၃)ကို ထုတ္ေ၀သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။