ေဒတာအရြယ္အစား 1.76MB

ဘဝ၊အႏုပညာ၊အလုပ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

ေရးသားသူလူသာမန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာၾကီး ဦးေအာင္သင္း၊
ေဒါက္တာ ဦးေသာ္ေကာင္း၊
ဦးေက်ာ္သူ၊
ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုၾကီး၊
ဦးမင္းကိုႏိုင္၊
ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊
ဦးေဇယ်သူ၊ ဦးေမာ္သန္း(စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္-ျငိမ္း)၊
ဦးရဲျမင့္(စြန္႔ဦးတီထြင္)၊
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္၊
ေဒၚခင္ေအးဝင္း(စိတ္ပညာပါေမာကၡ-ျငိမ္း)၊
ေဒၚရီရီျမင့္(စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ-ျငိမ္း)၊
ဦးေအးေက်ာ္(MHR)၊
ဂၽြန္လြင္၊
ဦးေက်ာ္ထြန္းစံ၊
ဦးေဇယ်ာဉာဏ္ရွိန္ တို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။