ေဒတာအရြယ္အစား 1.53MB

ဖုန္းသက္တိုင္

ေရးသားသူၾကည္ေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဖုန္းသက္တိုင္၀တ္ၳဳေရးၿပီး အဲဒီစာအုပ္နဲ႔ ျပန္မေတြ႔ရတာ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထဲျပန္ေပၚလာတတ္တာက အဲဒီ၀တ္ၳဳထဲမွာ
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပါပါတယ္။ အဲဒီကဗ်ာ တစ္ပိုင္းတစ္စဟာ ကၽြန္မ ကဗ်ာ
စာအုပ္မ်ား ျပန္႐ိုက္တဲ့အခါ တျခားကဗ်ာေတြနဲ႔ မဆီမဆိုင္ မွားယြင္းေရာ
ယွက္ၿပီး ပါလာတတ္တယ္။
ၿပံဳးမ်က္ရည္ၿဖိဳင္ေအး ဆိုတဲ့ကဗ်ာကို သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔႐ိုက္ၿပီး တစ္ခါ
ဖုန္းသက္တိုင္လို႔ နာမည္တပ္ၿပီး အဲဒီၿပံဳးမ်က္ရည္ၿဖိဳင္ေအးအထက္ ကပ္ၿပီး
ထည့္တတ္တယ္။ တစ္ပုဒ္သတ္သတ္အျဖစ္နဲ႔….
“ေသရည္ဆိုသည္ သစ္ရည္ေမႊးပါဗ်
တမင္ သူလာေႏႊးပါမွ
ရင္တြင္းၾကင္သူ ေထြးရသည္သို႔
ေႏြးေလာက္တဲ့ အသြင္မွာ
ေဆးမေၾကာက္သမို႔
အေႂကြးေသာက္ခ်င္ခ်င္။””
“လိပ္ျပာအင္တန္ေပြခ်င္ရဲ႕
မေသခင္ေနသရမ္းမယ္ကြဲ႔
လင္းမိုက္လြယ္ ေငြမွ်င္ျခမ္းကေတာင္မွ
အခ်ိန္ကုန္ပံု ၾကမ္းတယ္ဟ႐ို႔ေတြနဲ႔
တိမ္ၿခံဳပ၀ါႏြမ္းကိုမွ
လမ္းျပမယ္လွစ္ပဟဲ့။””
အဲဒီ ၂ ပိုဒ္နဲ႔ဆက္ၿပီး ၿပံဳးမ်က္ရည္ၿဖိဳင္ေအးကို ေရာယွက္ဆက္ႏွိပ္
ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။