ေဒတာအရြယ္အစား 0.40MB

ပ်ဳိေမတို႔အလွအပ ဂမၻီရပညာႏွင့္ တစ္သက္တာ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္း

ေရးသားသူစၾကာလုလင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရာသီဆုိတာေနနဲ႔လတို႔ လွည့္ပတ္သြားလာရာကုိ
မွတ္သားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာရတာပါ။ အထူးသျဖင့္
ေနကိုဗဟုိျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားပြင့္သည္
ျဖစ္ေစ၊ မပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ေရွးအတိေတ ကမ္ၻာတုိင္း
ကမ္ၻာတုိင္းရဲ႕ အစကတည္းက ေရွ႕ကမ္ၻာ ေလးဆယ္၊
ေနာက္ကမ္ၻာ ေလးဆယ္ကို အဘိညာဥ္ စက္ၡဳနဲ႔
ျမင္ႏုိင္စြမ္းတဲ့ ပညာ အရွင္ရေသ့သူေတာ္ျမတ္ တို႔က
ေကာင္းကင္ကုိ ေျမပံုအညႊန္းတစ္ခုလို အကြက္
႐ုိက္ၿပီး ရာသီ ၁၂ ခြင္ ထားရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။