ေဒတာအရြယ္အစား 7.88MB

ပါေဖာမား မအိႏွင့္ အျခားပရိုဖိုင္းမ်ား

ေရးသားသူေမာင္ကိုကို(အမရပူရ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ၾကည္ေဇာ္ေအးသည္ ဆယ္တန္းကို သံုးခါေျဖရသည္။
သူ ဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနအရ
တက္ၠသိုလ္ကို ဆက္တက္၍ မရေသး။ ေက်ာင္းတံခါးမ်ား ပိတ္
ထားသည္။
သူသည္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို ဖတ္ေနၿပီ။ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို
စေရးေနၿပီ။
သူ႔ေခတ္က ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို ဖန္တီးခ်င္သည့္ လူငယ္တို႔၏
ထံုးစံအတိုင္း ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကဗ်ာႏွင့္ တိုးတိုက္မိ၏။ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ
ေရးစမွာေတာ့ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကို မ်ဳိခ်ထားဖို႔လိုသည္။ ေမာင္ေခ်ာ
ႏြယ္ႏွင့္တူလွ်င္ အေကာင္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။