ေဒတာအရြယ္အစား 9.87MB

ပန္းခ်ီေရးရာႏွင့္ ပံုဆြဲအေျခခံမ်ား

ေရးသားသူေအာင္ျမတ္ေဌး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူငယ္မ်ား၏ ၀ါသနာသည္ သူတို႔၏ ““သင္ယူလိုစိတ္”” ကို ႏႈိးဆြေပး
တတ္၏။ လူသားဟူ၍ ျဖစ္လာကတည္းက သင္ယူရျခင္း၊သင္ယူလို
ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘ၀က စလာခဲ့ရ သည္။ အႏုပညာသည္ လူသားတိုင္းအတြက္
ႏွလံုးသည္းပြတ္သို႔ စီး၀င္လြယ္ေသာ ပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထပ္ထပ္
ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖစ္ေသာ ““ပါရမီ”” သည္ တားမရ ဆီးမရ “ဆႏ္ၵ” ကို လံႈ႔
ေဆာ္ေပးတတ္၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္မွစ၍ အ႐ုပ္ပံုမေရးရ မေနႏိုင္
ျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုစာအုပ္သည္ ထိုသို႔ေသာ လူငယ္တိုင္းအတြက္ ဆႏ္ၵကိုယ္စီကို
ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားစုေဆာင္းမိျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ လူသားတို႔၏ သင္ယူလိုျခင္းဆႏ္ၵသည္ ေမြးရာမွ ေသသည္အထိ
ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။