လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 14.65MB

နယ္ခ်ဲ႕ကို ေတာ္လွန္ေသာ ဗိုလ္ဥတၱမ

ေရးသားသူေအာင္စုိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျဗိတိသွ်တို႔က ရာထူး၊ အာဏာ၊ ေငြတို႔ျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေသာ္လည္း အညံ့မခံခဲ့သူ၊ ျဗိတိသွ်တို႔က ႀကဳိးမိန္႔ကို အယူခံခြင့္ျပဳေသာ္လည္း တိုင္းတစ္ပါးသားကို အည့ံခံျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀င္တြင္ အမည္းစက္ အထင္မခံႏုိင္ဟု ရဲ၀ံံ့စြာ မိန္႔ၾကားလ်က္ ဒူးမေထာက္ခဲ့သူ —

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။