ေဒတာအရြယ္အစား 16.93MB

နတ္သမီးဆယ္ေယာက္ႏွင့္ အျခားကဗ်ာပံုျပင္မ်ား

ေရးသားသူေမာင္သင္းမိုး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဟာၾကဴလီ …
ဟာၾကဴလီ ဟာၾကဴလီ
အင္အားႀကီးမားသည္
နတ္ေသြးတစ္၀က္ ထုိလူသား
သန္မာၾက့ံခုိင္ထြား
အင္အားနည္းသူ ကူညီေပး
သူျမတ္ႏုိးတာ လြတ္လပ္ေရး
ခရီးအေ၀း သူထြက္ခြာ
ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေနရာ
ေႏြရာသီရဲ႕ ဘုရင္မ
မၾကာခဏ ေသဆုံးၾက
ဟာၾကဴလီ ဟာၾကဴလီ
အင္အားႀကီးမားသည္
ပင္လယ္ဓားျပ သူပုန္မ်ား
ရန္စြယ္သူဖယ္ရွား
နဂါးရစ္ေခြ ေႁမြဘုရင္
ေနာက္ဆုံး တုိက္ပဲြ၀င္
ေအာင္ပဲြဆင္တ့ဲ သူ႔ရဲ႕ဓား
အ့ံဖြယ္မေကာင္းလား။ ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။