ေဒတာအရြယ္အစား 5.66MB

နည္းပညာအရွင္သခင္ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စတိဗ္မွာ အေတာ္ေလး ပူညံပူညံ လုပ္တတ္ေသာ ကေလးတစ္ဦး
ျဖစ္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းကို အခ်ိန္အတန္ၾကာ အေလးမထားသူ
ျဖစ္သည္။ ဆရာမ အင္မိုဂ်င္းတက္ဒီေဟးလ္ ေရာက္လာသည့္ ၄ တန္း
ေက်ာင္းသား အရြယ္ေရာက္မွ စတိဗ္သည္ စာသင္ေက်ာင္းကို အေလး
ထားခဲ့ေလသည္။
“ဆရာမတက္ဒီဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ရဲ႕ သူေတာ္စင္တစ္ဦးပါ။
ဆရာမက ကၽြန္ေတာ့္ကို အဆင့္ျမင့္ ၄ တန္းစာ သင္ေပးပါတယ္။
သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္လၾကာ ေလ့လာခဲ့တာပါ။ ဆရာမေၾကာင့္ပဲ
ကၽြန္ေတာ္ဟာ စာေပေလ့လာျဖစ္ခဲ့တာပါ”

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။