ေဒတာအရြယ္အစား 33.30MB

ဒဏ္မနာေသာအခ်စ္၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားသူတင့္တယ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မတ္တတ္ေဂၚရာ
႐ႈမ၀-ဟံသာ၀တီတို႔၌ အလီလီေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း
ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ရာတြင္ အဂၤလန္ ကၽြန္းသားမ်ားကို ဘိုမ်ား၊
မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား၊ အဂၤလိပ္မ်ား၊ အဂၤလန္ျပည္သားမ်ား ဟူေသာ စကားလံုး
ကို သံုးစြဲေရးသားခဲ့၏။ သို႔ႏွင့္ဘိလပ္မွ ႏိုင္ငံရင္းသို႔ အျပန္တြင္ ျမန္မာ့
ေလတပ္မေတာ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ပညာေတာ္သင္ ကိုေက်ာ္၀င္းႏွင့္ သံလြင္
သေဘၤာေပၚ၌ အတူတကြ တစ္လခရီးဆံုစည္းၾကေသာ အခါတြင္မူကား
စာေရးသူသံုးေနက် စကားလံုးမ်ားထက္ ေျပာင္ေသာ စကားလံုးတစ္လံုးကို
ကိုေက်ာ္၀င္းထံမွ နည္းနိႆယခံယူလိုက္ရေပသည္။ ထိုစကားလံုးမွာကား
အဂၤလန္ကၽြန္းသား အားလံုးတို႔ကို ၿခံဳ၍ေခၚဆိုရာ၌ မ်ားစြာအဓိပ္ၸာယ္
ျပည့္၀လွေသာ ““ေဂၚရာ”” ဆုိသည့္ စကားလံုးပင္ျဖစ္ေလသည္။ ““ေဂၚရာ””
ဟူေသာ စကားလံုးမွာ အေနာက္ေဂါယာရာကၽြန္းမွလာေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သ
ျဖင့္ ျမန္မာတို႔က ““ေဂၚရာ”” ဟု ေခၚၾကေလသလားမသိ၊ သို႔တည္းမဟုတ္၊
ကုလားစစ္သားေဂၚရခါးတုိ႔၏ လူမ်ဳိးအမည္မွဆင္းသက္ကာ ေဂၚရာဆုိ
ေသာ စကားေပၚ၍လာေလသလားမသိ၊ ထိုစကား၏ အေျခအျမစ္ကို
စကားလံုး အရင္းအျမစ္မွာ ေဖြျခင္းအတတ္ တတ္ေျမာက္သူတုိ႔အတြက္
ခ်န္လွပ္ထားရစ္ေပရေတာ့မည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အခ်စ္၀တၳဳ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။