လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 67.33MB

ထင္ရွားသူတုိ႔၏ ဘ၀ပုံျပင္

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရွးယခင္ကေန ယေန႔ထိတိုင္ ေအာင္ျမင္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စိတ္အာဟာရ၊ စိတ္ခြန္အားပံုျပင္ေတြကေန အသိပညာ၊ ဥာဏ္အျမင္
ေတြ ရရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အစြမ္းအစ၊ စြမ္းရည္ေတြကို ပိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ ပိုထက္သန္ေစခဲ့ၾကတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးက ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သူေတြ၊ လူေတြအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးခဲ့သူေတြ၊ လူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို သက္ေရာက္ေစခဲ့သူေတြရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္းကို ပံုျပင္အျဖစ္ ေရးဖြဲ႕ထားပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။