ေဒတာအရြယ္အစား 2.05MB

တို႔ဗမာ သတုိ႔သားငါးေယာက္ႏွင့္ ဘိုင္သခင္ဘ၀

ေရးသားသူသခင္တင္ေမာင္ (က်ဳံမေငး)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အိုးေ၀ခင္ဗ်ား …
တစ္ေန႔က အိုးေ၀တိုက္မွာ စပ္မိစပ္ရာေျပာၾကရင္း ဟို … တို႔ဗမာ
အစည္းအ႐ံုးေခတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ၾကံမိၾကံ
ရာ လုပ္ခဲ့ၾကတာကေလးေတြကို ျပန္ၿပီးေရးေပးစမ္းပါဆိုလို႔ အခုေရးေပး
လိုက္ပါတယ္။
အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ေတြက တကယ့္အျဖစ္မွန္ေတြျဖစ္
ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ဇာတ္ေကာင္ေတြကလည္း အခုေခတ္အေနနဲ႔ ၾကည့္
လိုက္ရင္ တကယ့္အဓိပတိပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနေလေတာ့ တခ်ဳိ႕က
ဒီေဆာင္းပါးဟာ ကေလးကလားႏိုင္တယ္၊ သက္ဆိုင္ရာပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးေတြရဲ႕
ဂုဏ္သိက္ၡာကို ထိပါးေစတယ္လို႔ အျပစ္ေျပာၾကမွာကိုလည္း စိုးရေသး
တယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ကၽြန္ေတာ္
တို႔တစ္ေတြ အသက္ ၂၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ရွိတုန္းက လုပ္ခဲ့မိတာ
ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ မေမ့ၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။