ေဒတာအရြယ္အစား 5.01MB

တိရစာၦန္ေလာက

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

နံေစာ္ဖ်ံေတြက အစံုစားတယ္။ အင္းဆက္ပိုးေကာင္ေတြ၊
ေက်ာ႐ိုးရွိအေကာင္ငယ္ေလးေတြ၊ ဥေတြ၊
အခြံမာေရေနသတ္ၱ၀ါေတြ၊ သစ္သီးေတြ၊ အေစ့ေတြနဲ႔
အေသေကာင္ပုပ္တခ်ဳိ႕ကိုေတာင္ စားလိုက္ေသးတယ္။
ေျမႀကီးေတြနဲ႔ သစ္တံုးေတြအနီးအနားမွာက
အျမစ္ေတြကို တူးဆြၿပီး အစာရွာတယ္။
သစ္ငုတ္တိုေတြကိုလည္း မခ်န္ဘူး၊ တူးဆြၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။