ေဒတာအရြယ္အစား 2.27MB

တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေသြးေခၽြးရင္း၍ အရက္စက္ဆံုးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သူ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္စီတုန္း

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၉၅၈ခုႏွစ္ ေႏြတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၾသဇာအရွိဆံုးလူသားက အနာဂတ္
သည္ ေတာက္ပစရာပင္မရွိေတာ့ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
အာဏာရ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥက္ၠ႒ ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္သည္
မၾကာခင္ ကမ္ၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု ဆိုပါသည္။
ေက်းလက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ
ကို အလြန္ပင္ တုိးျမႇင့္လိုက္ၿပီဟု ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္
ေရးသမားမ်ားက စက္႐ံုသစ္ ၁၀၀ ကို တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။