လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.20MB

တယ္လီဖုန္းတီထြင္သူ အလက္ဇႏၵား ဂေရဟမ္ဘဲလ္

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၈၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္။
အလက္ဇႏ္ၵားဂေရဟမ္ဘဲလ္ဟာ မက္ဆာ
ခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္၊ ေဘာ္စတြန္ရွိ သူ႔လက္
ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းထဲမွာ အလုပ္႐ႈပ္ေနခဲ့
တယ္။ အဲဒီစမ္းသပ္ခန္းဟာ ငွားရမ္းထား
တဲ့ အိမ္တစ္လံုးရဲ႕ အလြန္ေသးငယ္တဲ့
အိပ္ခန္းေလးေတြထဲမွာ အမွန္စင္စစ္ တည္ရွိ
ခဲ့တာပါ။ နံရံတစ္ခုမွာေတာ့ ဇီးကြက္တစ္
ေကာင္ရဲ႕ ပံုတူပန္းခ်ီကားခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ကို
ခ်ိတ္ဆဲြထားပါတယ္။ အဲဒီ ပံုတူပန္းခ်ီ
ကားဟာ တီထြင္သူကို ေနာက္ေျပာင္
က်ီစယ္ေနသလိုပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို
ေတာ့ သူဟာ အလုပ္ကို မၾကာခဏဆို
သလို ညဥ့္နက္သည့္တိုင္ေအာင္ အလုပ္
လုပ္ေလ့ ရွိလို႔ပါပဲ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။