ေဒတာအရြယ္အစား 0.30MB

တန္းစီေနတဲ့အလုပ္ေတြ ၿပီးစီးေစမယ့္ ကင္းေျခမ်ားေပၚလစီ

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အလုပ္ေတြပိၿပီး ဘယ္ကစလို႔ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါသလား။
မိမိအေနနဲ႔ အလုပ္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီစြာနဲ႔ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ဖို႔
အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိထားတဲ့တိုင္ေအာင္ အလုပ္ကို ၿပီးစီးေအာင္
မလုပ္ႏိုင္၊ ဟိုဟာလုပ္ရမလို ဒီဟာလုပ္ရမလိုနဲ႔ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား
ျဖစ္ေနရင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အဲဒီ၀ဲဂယက္
ထဲက ဘယ္လိုအလြတ္႐ုန္းမလဲ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။