ေဒတာအရြယ္အစား 0.80MB

တကယ္ေနာ္ခက္သည္ အရြယ္ေတြအေၾကာင္း

ေရးသားသူေဒါက္တာရဲ (ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး) လကၤာရည္ေက်ာ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာလကၤာရည္ေက်ာ္ရဲ. ကေလာင္ခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာရဲ (ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး) ရဲ. လက္ရာ တကယ္ေနာ္ခက္သည္ အရြယ္ေတြအေၾကာင္း

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 8th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။