လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 131.51MB

ဆီေဆးပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္းမ်ား

ေရးသားသူေအာင္ျမတ္ေဌး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆီေဆး ပန္းခ်ီ အႏုပညာသည္ ႂကြယ္၀မ်ားျပားေသာ
ေရးဟန္နည္းစံနစ္ႏွင့္အႏွစ္သာရ အရသာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕
ေၾကာင့္ ပန္းခ်ီေရးသူမ်ားစြာ၏ အႀကဳိက္ဆုံးမီဒီယမ္တစ္ခု
ျဖစ္ေနသည္မွာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာရွိခဲ့ေပၿပီ။ ဆီေဆးမီဒီယမ္သည္
မ်ားစြာေသာ ေရးဟန္ေရးခ်က္မ်ား (အေသးစိတ္အႏုစိတ္ျခယ္
မႈန္းရေသာ Photorealism သရုပ္မွန္ပန္းခ်ီမွသည္၊ လြတ္လပ္မႈကုိ
ဦးစားေပးေသာ Expressionism, Abstract ပန္းခ်ီဟန္မ်ားႏွင့္
ယေန႕ေခတ္ၿပိဳင္ပန္းခ်ီဖန္တီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕အထိတိုင္
လုိက္ေလ်ာညီေထြ အဆင္ေျပေနေပသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။