လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 87.09MB

ဆာဟာရရဲ႕ပုံျပင္

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ‘‘ဆာဟာရရဲ႕ပံုျပင္’’ စာအုပ္အေၾကာင္း ေျပာေတာ့ ကြ်န္မပိုလို႔ အံ့ဩမိပါတယ္။ လူႀကီးပိုင္းေတြေလာက္ပဲ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မယ္လို႔ ကြ်န္မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။ ကြ်န္မေတြးထင္မထားမိတာက ေက်ာင္းသားေလးေတြကပါ ကြ်န္မရဲ႕တူ၊ တူမေလးေတြကို ေတာင္းပန္ၿပီး ကႏၱာရက အန္တီကိုၾကည့္ဖို႔ သူတို႔ကို အိမ္အပါေခၚ ဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကတာကိုပါပဲ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။