ေဒတာအရြယ္အစား 0.20MB

ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အေၾကာင္း

ေရးသားသူမအိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒါကေတာ့ ခုနက ဒီကိစ္ၥနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာ
လိုက္ခ်င္တာေလးတစ္ခုပါ။ ႏိုင္ငံေရးဘက္ကို ေျခဦး
မလွည့္ပါနဲ႔ဆိုတာဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ
ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ကိစ္ၥေတြကို
ေတြးေနမွာစိုးလို႔ပါ။ ႏုိင္ငံေရးဆိုတဲ့ ကိစ္ၥေတြထဲမွာ လူမႈ
ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိသျဖင့္
ေရး …၊ ေရး … ဆိုတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
အဲဒီ ““ေရး””ေတြအားလံုးဟာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ကိစ္ၥ
ေတြပါ။ ဘာ ““ေရး””ကိုမွ ေတြးမေနဖို႔ဆိုလိုခ်င္တာပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။