လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.28MB

စီးပြားေရးထဲကလူ လူထဲကစီးပြားေရး

ေရးသားသူခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး””ဂ်ာနယ္ကို ကၽြန္ေတာ္
တာ၀န္ယူရတာ ၄ ႏွစ္ နီးပါးရွိပါၿပီ။ တစ္ပတ္ တစ္
ပတ္ အလ်ဥ္မီေအာင္ စာမူေတြ စုရ၊ လိုတာေတြ ေရးရ၊
သတင္းေတြအေျခခံၿပီး ေဆာင္းပါးေတြ ေရးရ၊ အ
ေတာ္လက္၀င္ပါတယ္။ အဲဒီ လက္၀င္တဲ့အထဲ စိတ္ပါ
၀င္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြက အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ(စာမ်က္ႏွာ
၃)မွာ ေခါင္းႀကီးဆန္ဆန္ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။