လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.54MB

စိတ္ကူး

ေရးသားသူေမာင္သာခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အရပ္ထဲက ေလနဲ႔ေမးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မင္း ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲေပါ့။
စာသံေပသံေလး နည္းနည္းပါေအာင္ လုပ္ၿပီး ေမးရင္ေတာ့ မင္း အိပ္မက္က
ဘာလဲေပါ့။ ပညာတတ္ ေလကေလး မေတာက္တေခါက္ စြက္ၿပီး ေမးၾက
ေလတ့ဲအခါမွာေတာ့ မင္းရဲ႕ ခေရစီ (ဃမေဖပ) က ဘာလဲေပါ့။
ဒါဟာ လူငယ္တုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ပတ္လည္း ပတ္
သက္သင့္တဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒီလုိေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ တျခား လူတစ္ေယာက္က
ကုိယ့္ကုိ လာေမးတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးတာမ်ဳိးလည္း
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူမ်ားက ေမးေမး၊ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ျပန္ေမးေမး၊ ဒီ
ေမးခြန္းမ်ဳိးနဲ႔ မဆုံဘူး၊ မၾကံဳဘူးတဲ့သူဟာ အနာဂတ္ မျပည့္ၿဖိဳးႏုိင္ပါဘူး။
အခု စာဖတ္ေနတဲ့ သူကေရာ သည္ေမးခြန္းမ်ဳိးနဲ႔ ဆုံဖူးၾကံဳဖူးပါ
ေလစ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။