ေဒတာအရြယ္အစား 1.22MB

စာေပဖန္တီးသူမ်ားနဲ႔ အေမးအေျဖ

ေရးသားသူၾကည္ေမြ႕အိမ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရနံ႔သစ္မဂ္ၢဇင္း ထြက္ၿပီဆိုတိုင္း သူက ကၽြန္ေတာ့္ဆီ
ဖုန္းဆက္တတ္သည္။
““ဆရာ…သမီးရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကို ဖတ္ၿပီးၿပီလား””
ထိုအခ်ိန္တြင္ သူ႔အသံက ၾကည္ျမ၊ ရႊင္ပ်ေနသည္။
သူေပ်ာ္ေနပါသည္။ သူစိုက္ပ်ဳိးထားသမွ်ကို ခူးဆြတ္ခြင့္ရ
လိုက္၍ ျဖစ္မည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေရးဆရာ
မ်ားဟူသည္က ပီတိကိုစား၍ အားရွိေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
သည္လိုႏွင့္ပင္ ပါသမွ် သူ႔အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ျဖစ္သြားသည္။ ယခု ထိုစာမူမ်ားကို စုစည္း
ၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေတာ့မည္ဟု သိလာရေသာအခါ
အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္မိသည္။ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္
လိုအပ္ေနေသာ ကြက္လပ္ေလးတစ္ခုကို ျဖည့္ေပးျခင္းျဖစ္၍
လည္း ဤသို႔ ၀မ္းေျမာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။