လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 7.95MB

စနစ္တစ္ခုကိုေတာ္လွန္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) သမိုင္း၀င္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု

ေရးသားသူသာဥာဏ္ (ရန္ကင္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရွစ္ေလးလံုး၏အစမီးပြါးကဟုဆိုရမည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ မဆလအစိုးရက ၄၅က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္ႏွင့္ ၂၅က်ပ္တန္ေငြေၾကးမ်ားကို တရားမ၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ကိစၥ၊ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ RIT ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္ႀကိဳ႕ကုန္းမွရပ္ကြက္သားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ RIT ေက်ာင္းသားကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိူင္တို႔ ေသဆံုးခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထု၏အေထြေထြမေက်နပ္ခ်က္မ်ားေပါင္းစုလာရာမွ ျဖစ္ေပၚလာရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သမိုင္း၀င္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1002 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။