လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.21MB

စကားေျပာေဟာနည္း

ေရးသားသူပီမိုးနင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေျပာေကာင္းျခင္း၏ အဂၤါမ်ားကား-
ႏႈတ္လ်င္ျခင္း၊
စိတ္၀င္စားျခင္း၊
အေသာပါျခင္း၊
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျခင္း၊
သ႐ုပ္ထင္ေအာင္ ေျပာတတ္ျခင္း၊
ပံုသက္ေသ တင္ျပျခင္း၊
နည္းစနစ္ေကာင္းျခင္း၊
အသံအနိမ့္အျမင့္ႏွင့္ ေကာင္းျခင္း၊
ျပတ္သားျခင္း၊
လက္ဟန္ကိုယ္ဟန္ေကာင္းျခင္း၊
စဥ္းစားဆင္ျခင္ၪဏ္ရွိျခင္း၊
အမူအရာ ႂကြယ္ျခင္း၊
ပင္ကိုၪဏ္ေကာင္းျခင္း၊
စေသာ ဤအဂၤါမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1002 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။