ေဒတာအရြယ္အစား 10.18MB

ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ ဓမၼရသပံုျပင္ေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားသူဇာတ္ညႊန္း မိုးမိုးေစာ၀င္း၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ ေက်ာ္ျဖဴစံ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ ဓမၼရသပံုျပင္ေပါင္းခ်ဳပ္

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။