လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.87MB

ခံတြင္းၿမိန္စြာ ႏိုင္ငံတကာထမင္းႏွင့္ဟင္း တြဲခ်က္နည္းမ်ား

ေရးသားသူစားဖိုမွဴးႀကီး ဦးသိန္းတန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ထမင္းသည္ကမ္ၻာေပၚတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပဓာန အစား
အစာျဖစ္၏။ ထမင္း၌ပါ၀င္ေသာ ကစီဓာတ္ (ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ဓာတ္)
သည္ ခႏ္ၶာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ခႏ္ၶာကိုယ္
အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ေစေသာ (၀ေသာသူပိန္ေစသည့္)နည္းလမ္းမ်ားတြင္
ထမင္းကိုခ်န္လွပ္၍ မရပါ။
ထမင္းတြင္ ကိုလက္စထေရာဓာတ္မပါ႐ွိပါ။ ဆန္လံုးညိဳ၌ပါ၀င္
ေသာ အမွ်င္ဓာတ္သည္ အစာေၾကေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ၏။
ထမင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည္သာမက ျမင္လိုက္
လွ်င္ စားခ်င္စရာ၊ စားလိုက္လွ်င္ အရသာ႐ွိ၊ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ရသည္မွာ
လည္း လြယ္ကူလွပါ၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 8th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။