ေဒတာအရြယ္အစား 14.10MB

ကၽြႏ္ုပ္စြန္႔စားခန္း

ေရးသားသူသခင္ထြန္းအုပ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤမည္ေသာ ““ကၽြႏု္ပ္စြန္႔စားခန္း”” တည္းဟူေသာ စာအုပ္ကိုအလုပ္မ်ားလွေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္း အားလပ္ျခင္း အနည္းငယ္ယူ၍ေရးထုတ္လိုက္သည့္ အေၾကာင္းမွာကား ကၽြႏု္ပ္၏ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္တကြ
ခင္မင္ရင္းႏွီး ေဆြရင္းပမာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကံဳႀကိဳက္ၾကသည့္အခါ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္တုိ႔ကို မိမိတို႔အားသန္ရာ ေျပာဆုိၾကျပန္ရာ ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဗဟုသုတတုိ႔ကို ေဖာက္သည္
ခ်လိုက္ေလရာ ထုိအခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္အား ထုိအေၾကာင္းတုိ႔ကို စာအုပ္ျပဳလုပ္ထုတ္ေ၀ပါဟု အတန္တန္ တုိက္တြန္းၾကေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ႀကိဳးပမ္းတကုတ္ လုံ႔လထုတ္၍ ဤစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀သမႈျပဳလုိက္ရပါေၾကာင္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။