ေဒတာအရြယ္အစား 9.32MB

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ေဘာစကီးယားတြတ္ပီ

ေရးသားသူေဆြမင္း (ဓႏုျဖဴ) - ပုတက္ကာတြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဆြမင္း (ဓႏုျဖဴ) – ပုတက္ကာတြန္း

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ေဘာစကီးယားတြတ္ပီ

  • စာအုပ္မ်ား
  • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 50 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။