လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 10.27MB

“ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ဘသိန္း”

ေရးသားသူမင္းသိခၤ (ပုတက္ကာတြန္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

တစ္ေန႔သ၌ ေဗဒင္ဆရာႀကီး ဆရာမင္းသိခၤ၏ ေဗဒင္ေဟာခန္းသုိ႔ ေမာင္ဘသိန္းဟူေသာ လူရည္သန္႔ တစ္ဦးေယာက္လာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အလြန္ထူးခြ်န္ေသာ ၊ သတ္လုံးပုတ္လုံး ေကာင္းလွေသာ လက္ေ၀ွ႕သမားတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ ေမာင္ဘသိန္း၏ လကၡဏာမွာ အလြန္ထူးဆန္းေသာ လကၡဏာျဖစ္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ ထူးဆန္းဆန္းၾကယ္သည္ ဟူသည္ကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

  • စာအုပ္မ်ား
  • အက္ရွင္၊ စြန္႔စားခန္း ႏွင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 150 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။