လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.52MB

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ပီမိုးနင္း

ေရးသားသူသခၤါ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘ၀၏အစ
[ ၁ ]
ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအနက္ ကြယ္လြန္သူ ဆရာပီမိုးနင္းကား စာေပေတာ္လွန္ေရးသမားအစစ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၀ါက် အထားအသို၊ အျဖတ္အေတာက္၊ စာအေရးအသား စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမွစ၍ အေတြးအေခၚအားလံုး ဆရာ့ေခတ္ တြင္ ဆရာသည္ အမ်ားေရးသကဲ့သို႔ မေရး၊ အမ်ားေတြးသကဲ့သို႔ မေတြးဘဲ ေျပာင္းလဲေတာ္လွန္ခဲ့သူ စာေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။
ဆရာတို႔ေခတ္က စာေရးဟန္မွာ ယခုေခတ္ႏွင့္ မတူေပ။ “ဘာဏုရာဇာ၊ ေနစၾကာလည္း၊ ဆည္းစ်ာ႐ိုးရီ၊ တိမ္နီ၊
တိမ္၀ါ၊ တိမ္မိလႅာ တိမ္မကန္း၊ တိမ္မရန္း တိမ္စူကာ” စေသာ စာအခ်ီးနိဒါန္းမ်ဳိး။
““နန္းဘံုျမင့္ျပာသာဒ္အဆူဆူတြင္၊ လွနတ္သူဇာရွင္ အေခ်ာအလွကို မေနာဟဒယ… ေဇာတၾကြၾကြႏွင့္ ေျပာမျပႏုိင္ဘြယ္ … ေကာင္းေျခာက္ဆယ္ေလးရပ္ ေသြးထပ္ထပ္” စေသာ ကဗ်ာလကၤာဆန္ဆန္ ခ်ီးပံု ဖြဲ႕ပံုမ်ဳိးစေသာ ထိုေခတ္က အေရးအသားမ်ားကို ဆရာသည္ အားလံုး ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။