လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 35.14MB

ကၽြန္မဖတ္ဖို႔ (၇)

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကြ်န္မဖတ္ဖို႔ေတြမွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈေတြ၊ ဂႏၲ၀င္စံတင္ေလာက္တာေတြ မပါပါဘူး။
ဖတ္ၿပီး ရင္ထဲတိုးဝင္ႏိုင္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ေန႔စဥ္ဘဝထိေတြ႕မႈေတြ ေလာက္ပဲ ပါပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဖတ္ပါ… နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းခံစားပါ…

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။