လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.13MB

ကြၽဲ၊ ႏြား တိရစၦာန္ေဆးကုနည္းမ်ား

ေရးသားသူဦးသန္းျမင့္(ဘူမိ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြဲ၊ ႏြား ၀မ္းသြားေပ်ာက္ေဆး
ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္ျခင္း၊
၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေသြး၀မ္းသြားျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္
ေက်ာင္းသုံးေျမျဖဴေတာင့္ကုိ ညက္စြာ အမႈန္႔ျပဳလုပ္၍ ေရေႏြးပန္းကန္တစ္လုံးစာကို
ေရက်က္ေအး ႏုိ႔ဆီဘူးတစ္ဘူးစာျဖင့္ ေဖ်ာ္၍ တုိက္ေပးပါ။
ႏြားႀကီးလွ်င္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္၊ ႏြားလတ္လွ်င္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊
ႏြားငယ္လွ်င္ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ သုံးရက္ခန္႔ဆက္၍ တုိက္လွ်င္ လုံး၀ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။