ေဒတာအရြယ္အစား 1.53MB

က်န္းမာသန္စြမ္းေရး ၁၂ မိနစ္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ေရးသားသူမ်ဳိးမင္းရန္ေအာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၂ မိနစ္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားရတာက
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုစီကုိ ၁၂ မိနစ္ၾကာ ေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း
ေလ့က်င့္ခန္း (၂၇) မ်ဳိးပါ၀င္ၿပီး တစ္ခုစီကုိ ၁၂ မိနစ္ၾကာ ေလ့က်င့္ရမွာပါ။
သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တည္း (၂၇) မ်ဳိးစလံုး ေလ့က်င့္ရမွာမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္
လိုအပ္မယ္ ထင္တာကုိ ေလ့က်င့္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း (၂၇) မ်ဳိးအနက္
ေလ့က်င့္ခန္း အမွတ္စဥ္ (၂၂) အထိဟာ တစ္ကုိယ္လံုးမွာရွိတဲ့ ႂကြက္သားေတြ
ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္း ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း (၂၃)ကစလို႔ ေနာက္ဆံုး
ေလ့က်င့္ခန္း(၂၇)အထိကေတာ့ တစ္ကုိယ္လံုးအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သက္
ဆုိင္ရာ ႂကြက္သားမ်ားကုိသာ ပစ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဥပမာ- ေလ့က်င့္ခန္း
(၂၃) ဆိုရင္ ေက်ာဘက္နဲ႔ လက္႐ုံးႂကြက္သားမ်ား သန္စြမ္းၾကံ့ခုိင္ေစဖို႔ျဖစ္ၿပီး
ေလ့က်င့္ခန္း (၂၄) ကေတာ့ ရင္ဘတ္နဲ႔ လက္ေမာင္းရင္းေနာက္ဘက္ ႂကြက္သား
စုိင္ေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။