လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 18.95MB

ကံႀကီးထိုက္ေသာေခြးမုဆိုး

ေရးသားသူေက်ာ္ဆန္း၊ေ၀သာ (ပုတက္ကာတြန္း)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက ေခြးမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီးအမဲလိုက္ေသာ ေကာက သုနခ လုႏၵက ဟူေသာ မုဆိုးတစ္ဦးရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုမုဆိုးသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ စိတ္ထားလည္း ရိွေလသည္။ သူ၏ ေခြးမ်ားသည္ သခင္ကသာ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါက သားေကာင္ႀကီးမ်ားကိုပင္ ၀ိုင္း၀န္းကိုက္ခဲႏိုင္စြမ္းရိွၾကသည္။ သူ၏ ေခြးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေခြးမုဆိုးႀကီးဟုလည္း အမည္ေက်ာ္ပါသည္။  တစ္ေန႔ ထိုမုဆိုးႀကီးသည္ သီလစင္ၾကယ္ေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို သားေကာင္ရွာမရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေလသည္။ ေခြးမုဆိုးႀကီး၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာကံၾကမၼာကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။