လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 32.74MB

ကံေကာင္းျခင္း တံခါးလာေခါက္တဲ့အခါ

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒီစာအုပ္မွာ အဓိကေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ‘‘ကံတရား’’ ဆိုတာနဲ႔ ‘‘ကံေကာင္းျခင္း’’ ဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ခြဲျခားလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ‘‘ကံတရား’’ ဆိုတာဟာ မိမိထံကို တစ္ခါတစ္ေခါက္ အေရာက္လာခ်င္လာမယ္။ ဒါေပမဲ့ ‘‘ကံတရား’’ ဟာ ‘‘ကံေကာင္းျခင္း’’ မဟုတ္ဘူး။ ‘‘ကံတရား’’ ဟာ အခိုက္ အတန္႔သာ ျဖစ္တယ္။ မျမဲဘူး။ ‘‘ကံေကာင္းျခင္း’’ က်ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ‘‘ကံေကာင္းျခင္း’’ ဆိုတာ ‘‘ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးျခင္း’’ ကိုေခၚတာ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။